Contact Us 0-2241-6870
Site Map

Banner EDO-M

English Discoveries Online – Mobile (EDO-M)

ในปัจจุบันผู้เรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชั่น EDO-M ในการฝึกทักษะทางภาษาอย่างได้ผลและสนุกตามความต้องการของแต่ละบุคคล เพียงใช้ปลายนิ้วมือให้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษ EDO-M

 

 

     ในปัจจุบันผู้เรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชั่น EDO-M ในการฝึกทักษะทางภาษาอย่างได้ผลและสนุกตามความต้องการของแต่ละบุคคล เพียงใช้ปลายนิ้วมือให้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษ EDO-M สามารถใช้ได้กับมือถือและแทปเล็ต ทั้งระบบ ios (iPhone, iPad) และระบบAndroid

     ผู้เรียนสามารถปรับปรุงทักษะการฟัง การพูดและไวยากรณ์ โดยการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์กับภาพในวีดีโอ ภาพแอนนิเมชันและเสียงจากวิทยุ ใน EDO-M ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบการพูด การออกเสียง ภาษาอังกฤษของตนเองได้ด้วย รวมทั้งการตอบคำถาม (Interactive quizzes) และการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนทันที เป็นรายบุคคล และสามารถบูรณาการจุดประสงค์การเรียนรู้ของ EDO-M โดยรายงานการเรียนเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการของครู (Teacher Management System) ผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเติมตามกำหนดเวลาของตนเองได้ตามต้องการ

 

ใหม่! การประเมินทักษะการเขียนโดยใช้เครื่องมือ Automated Writing Evaluation ในโปรแกรม EDO

     เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า English Discoveries Online ในปัจจุบันได้เพิ่มการประเมินผลอัตโนมัติสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ เครื่องมือที่น่าตื่นเต้นแบบใหม่นี้นำมาใช้ในด้านการวัดผลประเมินผล ETS ซึ่งเป็นผู้นำด้านการวิจัยและได้จดสิทธิบัตร e-rater ในปัจจุบันเครื่องมือนี้สามารถประเมินแบบฝึกการเขียนได้ทั้งหมด 68 กิจกรรม ฝึกการเขียนโดยจัดลำดับความยากง่ายจากระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง

     เครื่องมือ Automated Writing Evaluation ช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับปรุง พัฒนาการเขียนของตนเองได้ โดยเครื่องมือนี้จะช่วยวิเคราะห์เรื่องที่เขียน (Analyzing Texts) ให้ข้อมูลป้อนกลับในรายละเอียด (Detailed feedback) ของการวางเค้าโครงการเขียน ลีลา การใช้ภาษาและไวยากรณ์ ผู้เรียนเขียนลงใน EDO platform โดยตรงแล้วส่งข้อเขียนให้เครื่องมือประเมินผลการเขียน (Automated Writing Evaluation) ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลป้อนกลับ (Automated feedback) ที่ได้รับเป็นแนวทางในการแก้ไข และส่งกลับไปใหม่เพื่อรับการประเมินต่อไป

     Automated Writing Evaluation สามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดีในการเรียนแบบผสมผสานระหว่างการเรียนกับครูในชั้นเรียนและการเรียนโดยใช้สื่อ EDO ประกอบกัน เครื่องมือนี้จะช่วยประหยัดเวลาของครูในการประเมิน โดยเครื่องมือจะให้ข้อมูลป้อนกลับ ขณะที่ครูสามารถใช้เวลาในการควบคุมกระบวนการเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นรายบุคคลได้มากขึ้น เครื่องมือนี้ช่วยทำให้กระบวนการสอนทักษะการเขียนที่มีความซับซ้อนให้ง่ายขึ้น โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนและช่วยประเมินการเขียนในภาพรวม

คำถามที่ถามบ่อยๆ EDO-M

เนื้อหา

• สมาร์ทโฟน – การใช้งานทั่วๆ ไป

- จะสร้างบัญชีเก็บข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ (Account) เพื่อเก็บไว้ใน App Store/Play Store ได้อย่างไร

- จำนำเอาข้อมูลจาก App Store/ Play Store ลงมาในเครื่องได้อย่างไร

- จะบังคับให้ระบบงาน (App) ที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง (Background) หยุดทำงานได้อย่างไร

- จะลบโปรแกรม (App) ที่ติดตั้ง (Installed) ไว้ในเครื่องประมวลผลด้วยตัวเอง (Smart Device) ได้อย่างไร

• การเตรียมพร้อมเพื่อใช้ English Discovery Online (EDO) บนเครื่องโทรศัพท์มือถือ (Mobile)

- ต้องการอะไรบ้าง เพื่อที่จะเริ่มทำงานด้วย EDO-Mobile 

- สามารถที่จะใช้ EDO-M ที่ชื่อของเราบนเครื่องหลายๆเครื่องได้หรือไม่

- สามารถที่จะมีชื่อผู้ใช้ EDO-M ที่แตกต่างกัน 2 ชื่อบนเครื่องเดียวกันได้หรือไม่

- จะตรวจสอบได้อย่างไรว่า EDO-M นั้นใช้บนเครื่องของเราได้หรือไม่

- จะสามารถเข้าไปใช้ข้อมูล (Log in) ใน EDO-M ด้วยชื่อ EDO ของเราได้ไหม

• การลงทะเบียน (Registration) และกระบวนการโยกย้ายแฟ้มข้อมูล (Download) 

- จะลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ EDO-M (EDO-M Account) ได้อย่างไร

- จะดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งาน EDO-M (EDO-M app) ได้อย่างไร

- ทำไมจะต้องใส่ ที่อยู่อีเมล (email address) ของเราในแบบฟอร์มการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

- จะต้องทำอย่างไรถ้าเราลืมรหัสผ่าน (Password) EDO-M ของเรา

- จะเปลี่ยนรหัสผ่านของเราได้อย่างไร

• การจัดการเนื้อหาและการขออนุญาต

- เนื้อหาอะไรบ้างที่รวมอยู่ใน EDO-M

- บทเรียนใน EDO-M เหมือนกับบทเรียนต่างๆใน EDO หรือไม่

- จะทำอย่างไรที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้ EDO-M 

- การอนุญาตให้ใช้มีระยะนานเท่าใดสำหรับ EDO-M Account 

- จะสามารถซื้อบทเรียนเพื่อหัดพูด (Speaking Pal) ได้อย่างไร

- ระยะเวลาของการอนุญาตให้ใช้บทเรียนเพื่อหัดพูดได้นานเท่าใด

 

สมาร์ทโฟน – การใช้งานทั่วไป

     ข้อสังเกต : ข้อมูลในส่วนนี้มีเจตนาที่จะช่วยท่านโดยมีการจัดทำขึ้น และการใช้ EDO-Mobile บนเครื่องของท่าน ซึ่งมาจาก Apple หรือ Google โดยตรง ข้อมูลต่างๆ จะไม่เกี่ยวข้องกับ EDO-M โดยเฉพาะ สำหรับการช่วยเหลือเพิ่มเติมในหัวข้อทั่วๆ ไปที่จะใช้บนเครื่องของท่าน โปรดอ้างอิงถึง Apple, Google และผู้ผลิตเครื่องของท่านหรือการสนับสนุนทางเทคนิคอื่นๆ

 

การสร้างบัญชีเก็บข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ (Account) เพื่อเก็บไว้ใน App Store / Play Store 

     เพื่อที่จะดาวน์โหลด EDO-M app ท่านจะต้องมี Account ที่ถูกต้องในการใช้ระบบงานของบริษัทแอปเปิล (Apple’s App Store) หรือทางบริษัท กูเกิล (Google’s Play Store) ถ้าท่านยังไม่มี Account ก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการเชื่อมโยง (Link) ดังต่อไปนี้

• Apple

- การสร้าง iTunes Store, App Store account โดยไม่มีบัตรเครดิต (Credit card) ให้เลื่อนข้อความหรือ ภาพตามแนวตั้ง (Scroll down) ไปถึง “Creating an account on iPhone, iPad และ iPod touch 

• Android / Google 

- จัดเตรียมเครื่องของท่านเพื่อใช้ Google Play

 

วิธีการดาวน์โหลดระบบงานจาก App Store / Play Store

     เพื่อที่จะให้ได้ EDO-M มาทำงานบนเครื่อง Smart ของท่าน ท่านจำเป็นจะต้องดาวน์โหลดระบบงานมายังเครื่องของท่าน คำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้ใช้เพื่อดาวน์โหลดระบบงานใดๆ ก็ได้ (ที่ไม่เสียเงิน) ข้างล่างนี้แสดงคำถามที่ถามกันบ่อยๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลดระบบงาน EDO-M โดยเฉพาะเพิ่มเติม

• Apple

- การเริ่มใช้ระบบงานของ App Store บนเครื่อง iPhone / iPad ของท่าน

- ให้กดปุ่ม Search ที่อยู่บนแถบที่แสดงรายการเมนู (Menu bar) ที่อยู่ข้างล่างสุด

- ให้ใส่ชื่อขอบระบบงานที่ท่านต้องการดาวน์โหลดแล้ว คลิก (click) ตรงชื่อที่ท่านต้องการจากผลของการค้นหานั้น                 

- ให้คลิกปุ่ม FREE แล้ว คลิกที่ INSTALL APP 

- ให้ Apple ID และรหัสผ่าน (Password) ของท่านแล้ว คลิก OK. 

• Android / Google

- การดาวน์โหลดระบบงานจาก Google Play Store มาลงเครื่องของท่าน

 

การบังคับระบบงาน (App) ที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง (Background) หยุดทำงาน

     เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นบนเครื่อง Smart ของท่านในบางกรณีท่านจะถูกทำให้ต้องบังคับระบบงานให้หยุดทำงานที่เป็นภาวะเบื้องหลัง (Background) ให้ท่านทำตามคำสั่งที่อยู่บนหน้าจอ หรือ คำสั่งที่อยู่ข้างล่างๆ ให้สังเกตว่า ขณะที่เราหารายชื่อคำสั่งเพื่อที่จะบังคับให้ระบบงานหยุดทำงานที่บนเครื่องที่ใช้ Android ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมีข้อแนะนำบ่อยๆ ให้ทำการลบระบบงานนั้นออกไป (Uninstall) แล้วก็ติดตั้งใหม่ (Reinstall) ตามต้องการมากกว่าที่จะบังคับให้มันหยุดทำงาน

• Apple

- บังคับให้ระบบงานหยุดทำงาน (close) บนเครื่องที่ใช้ iOS

• Android / Google 

-  ให้เลือก Menu >Settings> Application> Manage ถ้าเครื่องใช้ Android 4.0 Ice Cream Sandwich, ให้เลือก Settings >Apps

- เลื่อน (Scroll) ไปตามรายการระบบงานเพื่อหาตัวที่ต้องการหยุด แล้วกดที่นั่น

- แล้วให้กด Force Stop

 

การลงโปรแกรม App ซึ่งได้ติดตั้งไว้บนเครื่อง Smart ของเรา

     เพื่อเอา App ออกจากเครื่องของท่านให้ปฏิบัติตามคำสั่งในการเชื่อมโยงข้างล่างนี้

• Apple ใช้ Remove app

• Android ให้ลบ App ที่ท่านดาวน์โหลดไว้

 

เตรียมความพร้อมที่จะใช้ EDO-Mobile (Getting Ready to use EDO-Mobile)

     เราจำเป็นต้องการอะไรบ้าง เพื่อที่จะเริ่มทำงานกับ EDO-M เวลาจะใช้ EDO-M ท่านจะต้องมี

• iPhone/iPad, Android Smartphone หรือ tablet ที่มีข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคเหล่านี้

- Operating system ระบบปฏิบัติการ Android 1.6 และที่สูงกว่า หรือ iOS 4.3 และที่สูงกว่า

- ความละเอียดของจอภาพ 320 x 480 หรือมากกว่า

- ไมโครโฟนที่อยู่ในเครื่องหรือแบบที่อยู่ต่างหาก

• Account ที่ยังใช้ได้อยู่ใน English Discoveries Online (EDO) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยคอมพิวเตอร์โดยมีการเชื่อมโยง (link) ไปยังการลงทะเบียน และการดาวน์โหลด (Registration/download) ของ EDO-M บนเว็บเพจหน้าแรกของ EDO ของท่าน (home page) (การเชื่อมโยงนี้จะไม่ปรากฏให้เห็นอีกหลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียน EDO-M แล้ว)

• การเข้าถึง Internet ได้สำหรับกระบวนการลงทะเบียนตอนเริ่มต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

• EDO-M app ที่ได้ดาวน์โหลดไว้นบนคอมพิวเตอร์ของท่าน และ EDO-M username และ password

• การต่อเข้ากับ Web ของเครื่องมือถือของท่านโดยต่อทาง Wi-Fi หรือ ผู้ที่จักการบริการทางโทรศัพท์ของท่านเพื่อที่จะใช้ EDO-M app

 

การใช้ EDO-M account บนเครื่องมือถือหลายๆ เครื่อง

     EDO-M สามารถที่จะใช้ได้กับเครื่องมือถือหลายๆ เครื่องโดยปฏิบัติตาม parameters หรือ คำสั่งทางเลือกดังต่อไปนี้

• แต่ละ EDO-M account จะสามารถใช้ได้ถึง 5 เครื่อง

• แต่ละเครื่องจะต้องเป็นของ User เดียว และไม่สามารถใช้ได้โดยนักเรียนเป็นกลุ่ม หรือใช้พร้อมๆ กันทุกเครื่องได้ (ให้ใช้ได้ทีละเครื่อง)

 

เราจะมีผู้ใช้ EDO-M ที่แตกต่างกัน 2 คน บนเครื่องเดียวกันได้หรือไม่ 

     ไม่ได้ การติดตั้ง EDO-M app แต่ละตัวจะติดตั้งให้กับผู้ใช้เพียง 1 คนเท่านั้น (single user) เพราะว่าโปรแกรมจะตรวจเช็คการอนุญาตให้ใช้ได้ และความก้าวหน้าในการฝึกภาษาอังกฤษเป็นการส่วนตัวของท่าน และจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นข้อมูลปัจจุบันใน EDO account ส่วนตัวของท่าน

 

การตรวจสอบว่า EDO-M นั้นใช้ได้กับเครื่องของเราหรือไม่ 

     EDO-M จะใช้ได้กับ Apple, iPhone และ iPad ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 4.3 หรือสูงกว่า ทุกเครื่อง และประมาณ 90% ของ  Smartphones และ Tablets ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 1.6 และสูงกว่าได้ และสูงกว่าได้ เครื่อง Android ของท่านจะใช้กับ EDO-M ได้ถ้า

• มี Google Play รวมอยู่ด้วย (ไม่ใช่มี Android Market) สำหรับดาวน์โหลด Apps

• สามารถเล่นวีดีโอได้ดีใน YouTube app

     ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับความสามารถที่จะทำงานได้กับเครื่องที่ใช้ iOS และ Android ขอให้ติดต่อฝ่ายที่ให้ การสนับสนุนทางเทคนิคแก่ท่าน และให้ขอคู่มือการใช้ EDO-M User Guide ซึ่งจะมีรวมอยู่ในส่วนที่มีรายละเอียดของ Verifying EDO-M Compatibility with your Mobile Device

 

ถ้า EDO-M ใช้ไม่ได้กับเครื่องของเราจะต้องทำอะไรบ้าง

     โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของท่าน พร้อมกับต้องมีข้อมูลรายละเอียดของเครื่องของท่านด้วย

 

การต่อเข้า (Login) ไปยัง EDO-M ด้วย EDO account ของเรา

     EDO-M ต้องการ Username และ Password เฉพาะที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น EDO-M username ของท่านจะต้องเป็น email account ซึ่งท่านได้ลงทะเบียนใช้ app ซึ่งหมายความว่ามันจะแตกต่างจาก EDO login name ของท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านจะลงทะเบียน EDO-M account ของท่านผ่านฐาน EDO ก็ได้ (EDO Platform) และถ้า Password ของท่านสำหรับ EDO platform เป็นอย่างน้อย 8 ตัวอักขระ (characters) ท่านก็สามารถเลือกใช้ password ตัวเดียวกันได้

 

กระบวนการลงทะเบียน และการดาวน์โหลด (Registration and Download Process)

     หมวดนี้จะประกอบด้วยสาระข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทะเบียน และการดาวน์โหลดของ EDO-M สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของข้อมูล และคำสั่งต่างๆ ให้ถามได้ที่แผนกสนับสนุนทางเทคนิคของท่านเกี่ยวกับ EDO-M Quick Start Guide หรือสำหรับ EDO-M User Guide ซึ่งจะรวมเอาส่วนรายละเอียดของการเริ่มต้นใช้งาน Getting Start with EDO-M

 

วิธีการลงทะเบียนเป็น EDO-M account

     ขั้นตอนเบื้องต้นเพื่อลงทะเบียนเป็น EDO-M account ทำได้ดังต่อไปนี้

• ให้ต่อ (Login) ไปยังฐาน EDO (EDO Site) ด้วยคอมพิวเตอร์ของท่าน

• คลิก (Click) ที่แถบ EDO-M Download ที่อยู่บนหน้าแรกของ EDO (EDO Homepage)

• กรอกแบบฟอร์มสมาชิก แล้ว กด Submit

 

วิธีการดาวน์โหลด EDO-M App

     ท่านสามารถดาวน์โหลด EDO-M ลงมายังเครื่องมือถือของท่านได้ 2 แนวทาง ดังนี้

1. ให้ค้นหา EDO-Mobile ใน Google Play Store หรือใน Apple App Store แล้ว download (ฟรี) EDO-M app

2. สแกน (Scan) อ่าน QR-Barcode ซึ่งจะปรากฏขึ้นบนจอภาพใน EDO หลังจากได้ส่งแบบฟอร์มสมาชิก ลงไป แล้วให้ดาวน์โหลด EDO-M app (ท่านจำเป็นจะต้องมี และใช้ app บนเครื่องของท่านจึงจะสแกน QR-Barcode เมื่อท่านต้องการใช้วิธีนี้)

 

ทำไมเราต้องใส่ email address ลงไปในแบบฟอร์มสมาชิก

     Email address ที่ท่านใส่เข้าไปจะกลายเป็น username ของท่านในการใช้ EDO-M เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเลือก email address ที่ยังใช้ได้ เพราะ

• เมื่อท่านส่งแบบฟอร์มสมาชิกเข้าไป username และ password จะถูกส่งมายัง email address ตัวนี้

• email address ตัวนี้จะใช้ให้นำ password กลับคืนมา ถ้าท่านลืม password

• พอท่านส่งแบบฟอร์มสมาชิกไปยัง EDO ท่านก็ไม่สามารถเปลี่ยน email address นี้ได้

 

จะทำอย่างไรถ้าลืม EDO-M password ของเรา

     ท่านจำเป็นที่จะต้องใส่ EDO-M password ที่เป็นครั้งแรกที่ท่านใช้ EDO-M บนเครื่องนี้เท่านั้น (หลังจากการติดตั้งหรือการติดตั้งใหม่อีกครั้ง) เมื่อเครื่องแสดงหน้าจอให้ทำการเข้าใช้งาน (Login) มิฉะนั้นคำสั่งต่างๆ เหล่านี้จะใช้ไม่ได้ ทำการตั้ง รหัสผ่านที่ท่านลืมใหม่โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้

1. เริ่มงาน EDO-M app

2. เมื่อท่านเห็นจอภาพให้ Login ให้กดไปที่ Forgot your password เพื่อเชื่อมโยง

3. ใส่ email address ซึ่งท่านเคยลงทะเบียน EDO-M (EDO-M username ของท่าน) แล้วกดไปที่ Reset password

4. ท่านจะได้รับข้อความว่ามี email ส่งมาให้ท่าน ถ้าท่านเห็นข้อความที่ email ส่งมาว่าไม่ได้ลงทะเบียนให้ตรวจ email address ที่ท่านใส่เข้าไป และเปลี่ยนให้เป็น email address ที่ท่านเคยลงทะเบียน EDO-M ไว้

5. Speaking Pal จะส่ง email มาให้ท่านทันทีทันใดด้วย เรื่อง “ Credentials Reset Verification form Speaking Pal ” ถ้าท่านไม่เห็น email ต่อจากนั้น สักครู่โปรดตรวจสอบ email spam และ Trash ของท่าน

6. ใน email ให้กดที่ “This reset link” ตามที่บอกไว้

7. EDO-M password ของท่านก็จะถูกตั้งใหม่ และท่านจะถูกชี้ให้ไปที่หน้าเว็บ (Webpage) ซึ่งจะมีรหัสผ่านตัวใหม่ที่ถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ

8. รหัสผ่านตัวใหม่ของท่านจะแสดงเป็นสีเขียวอยู่ตรงส่วนบนของจอภาพพร้อมคำอธิบาย “Credentials reset successful” รหัสผ่านตัวใหม่ของท่านคือ: XXXXXXX  ให้บันทึกรหัสผ่านให้เหมือนกับที่แสดงไว้

9. ท่านสามารถจะ Login เข้าไปใน EDO-M ด้วยรหัสผ่านตัวใหม่นี้ได้ และเปลี่ยนมันจากภายใน App ไปเป็นตามที่ท่านต้องการ ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างล่างนั้น

 

เราจะเปลี่ยนรหัสผ่านของเราใน EDO-M ได้อย่างไร

1. ให้เริ่มงาน EDO-M app

2. กดปุ่ม Settings

3. กดเลื่อน (Tap) แถว User ซึ่งมี Username / email ของท่านตรงข้างบนของส่วน “Account information” จะมี “My User Information” แสดงบนจอภาพ

4. ให้ใส่ตรงที่ว่างภายใต้ choose a password ด้วยรหัสผ่านตัวใหม่ที่มี 8 characters หรือมากกว่า และให้ใส่อีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันภายใต้ Repeat Password รอให้แน่ใจว่ารหัสผ่าน 2 ตัว นี้เหมือนกัน

5. ให้คลิก Send / Go /Save

6. ท่านจะได้รับข้อความว่า รหัสผ่านของท่านได้ถูกเปลี่ยนแล้ว

7. จะมี email พร้อม เรื่อง “Email Address Verification” ถูกส่งมาให้ท่าน ถ้าท่านไม่สามารถหา email นี้พบ ให้ท่านตรวจสอบไปที่ Trash และ Spam folders ของท่าน

8. Email ของท่านจะถูกพิสูจน์เป็นจริง และท่านจะถูกนำไปยังหน้า page ที่มีข้อความ “Email verification successful”