ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

ระบบติดตามความก้าวหน้า และความสำเร็จของผู้เรียน
 • ระยะเวลาในการเข้าใช้งานของผู้เรียน
 • คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียน
 • ภาพรวมของหน่วยการเรียน และทักษะทางภาษาของผู้เรียน
 • ผลสอบวัดระดับทางภาษา (Placement Test)
 • ผลสอบกลางภาค (Midterm Test) และ
 • สอบปลายภาค (Final Test)
 • รายงานรายบุคคล กลุ่ม หรือทั้งห้อง
 • (สามารถ Export ใน File .xlsx)
เครื่องมือประเมินการออกเสียงอัตโนมัติ
 • ให้คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบกับการออกเสียง
 • ของเจ้าของภาษา
 • ให้ข้อมูลป้อนกลับระดับคำพูด และให้คะแนนประโยค
 • โดยใช้รหัสสี
 • อัดเสียงพูดได้ถึง 8 ครั้ง
 • ผู้เรียนสามารถส่ง file เสียงไปยังระบบของผู้สอน
 • เพื่อรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เครื่องมือประเมินทักษะการเขียนอัตโนมัติ
 • เครื่องมือที่องค์กร ETS ใช้ตรวจข้อสอบ TOEFL และ TOEIC
 • ใช้ประเมินกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนทั้ง 68 แบบฝึกหัด
 • ให้ข้อมูลอัตโนมัติเกี่ยวกับ การใช้ภาษา และความถูกต้อง
 • ของไวยากรณ์ ฯลฯ
 • ผู้เรียนสามารถส่ง File งานไปที่ระบบของครูผู้สอน
 • เพื่อรับการประเมินอีกครั้ง

สินค้าและบริการ

โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ English Discoveries Online

โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ English Discoveries Online

โซลูชั่นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ และ สื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย ที่สามารถใช้ได้ทั้งระบบ Internet และ Intranet

English Discoveries Expert (EDE)

English Discoveries Expert (EDE)

เป็นบทเรียนภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาครอบคลุม กว้างขวางที่ตอบโจทย์ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่สถาบันการศึกษาได้เป็นอย่างดี

ข่าวสารและกิจกรรม

13
พ.ค.2562
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในเครือบุญรอดด้านภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2 หลักสูตร Business English Communication Program 2019 ด้วยโปรแกรม English Discoveries

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในเครือบุญรอดด้านภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2 หลักสูตร Business English Communication Program 2019 ด้วยโปรแกรม English Discoveries

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในเครือบุญรอดด้านภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2 หลักสู...

13
พ.ค.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด จัดสัมมนาเรื่อง“Overcoming Pedagogical and Technological Challenges in Thailand by Using Blended Learning Solution”

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด จัดสัมมนาเรื่อง“Overcoming Pedagogical and Technological Challenges in Thailand by Using Blended Learning Solution”

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด จัดสัมมนาเรื่อง“Overcoming Pedagogical...

09
พ.ค.2562
บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด ได้เชิญอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมเวทีสัมมนาเรื่อง“Overcoming Pedagogical and Technological Challenges in Thailand by Using Blended Learning Solution”

บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด ได้เชิญอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมเวทีสัมมนาเรื่อง“Overcoming Pedagogical and Technological Challenges in Thailand by Using Blended Learning Solution”

บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด ได้เชิญอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมเวทีสัม...

วีดีโอแนะนำการใช้งาน